Bygga hus - Välj entreprenadform

Två byggarbetare som står och arbetar brevid tre husmoduler för ett nyckelfärdigt grått hus.

Av Axel Kangas Publicerad

Sammanfattning

 • Med totalentreprenad tecknar du avtal med hustillverkaren som tar hand om all samordning som krävs för att bygga ditt hus.
 • Med en generalentreprenad ingår du avtal med husleverantören för materialleveransen och med en generalentreprenör för byggnadsarbetet på plats.
 • Delad entreprenad innebär att du som kund axlar rollen som projektledare och själv tecknar avtal med de entreprenörer som ska stå för utförandet i projektet.

Totalentreprenad

Totalentreprenad, även känd som funktionsentreprenad, erbjuder en stressfri väg till ditt drömhus. Detta innebär att du ingår ett kontrakt med en hustillverkare, som tar hand om allt - från att samordna med byggentreprenörer till att se till att ditt nya hus uppfyller alla överenskomna funktioner.

Förutom ett färdigställt hus ingår ofta:

 • Färdigställandeskydd
 • Hjälp med bygglov
 • Markarbeten
 • Montering av köks och badrumsinredning samt vitvaror
 • Målning och spackling av ytskikt inomhus
 • Kontrollbesiktning

Fördelar med totalentreprenad

 • Helhetsansvar: En part tar ansvar för hela husbygget och säkerställer att det slutförs inom avtalad tidsram.
 • Trygghet: Du får tillgång till en projektledare som har omfattande erfarenhet inom byggbranschen.
 • Tidsbesparing: Du slipper investera tid i att koordinera husbygget.

Nackdelar med totalentreprenad:

 • Kostnad: Totalentreprenad tenderar att vara något dyrare eftersom den inkluderar kostnader relaterade till koordineringen av bygget

Generalentreprenad

Generalentreprenad innebär att du som beställare tecknar två avtal: ett med husleverantören för material och ett med en entreprenör för byggnadsarbetet och koordineringen av tjänster som el och målning. Du är projektansvarig medan entreprenören styr utförandet och samordnar underleverantörer.

Detaljerna om vad som ingår bestäms i kontraktet mellan dig och den entreprenör du anlitar. Det är också av yttersta vikt att noggrant genomgå kontraktet med husleverantören för att undvika att några delar blir förbisedda.

Fördelar med generalentreprenad

 • Tydlig ansvarsfördelning: Genom att endast ingå två avtal, ett med husleverantören och ett med generalentreprenören, skapar du en tydlig ansvarsfördelning för ditt husbygge.
 • Valfrihet: Du får möjlighet att välja den generalentreprenör som du föredrar.
 • Tidsbesparing: Du slipper arbetet med att hitta och koordinera olika underentreprenörer.

Nackdelar med generalentreprenad:

 • Kostnad: Generalentreprenad tenderar att vara något dyrare än delad entreprenad, då du betalar för generalentreprenörens ansvar för att samordna husbygget.
 • Dubbla avtal: Med generalentreprenad har du två avtal jämfört med totalentreprenad som endast har ett avtal.

Delad entreprenad

En man som står vid ett sågbord och sågar en bräda.

Delad entreprenad innebär att du som kund tar rollen som projektledare och anställer olika fackmän. Denna metod är särskilt populär vid byggande av arkitektritade eller lösvirkeshus, där du direkt köper material från olika leverantörer eller via entreprenörer.

När du ingår separata avtal med var och en av entreprenörerna involverade i bygget, är det viktigt att det klart och tydligt fastställs vem som har ansvar för vad. Det innefattar både vem som ska utföra olika uppgifter, och när dessa ska genomföras.

Fördelar med delad entreprenad

 • Kostnad: Delad entreprenad är oftast kostnadseffektivare än de andra entreprenadformerna eftersom du inte behöver betala för projektledning och samordning.
 • Valfrihet: Du får möjlighet att välja de entreprenörer som du föredrar.

Nackdelar med delad entreprenad:

 • Ökat ansvar: Det kräver betydande tid att hantera projektledning och koordinering av olika entreprenörers arbete.
 • Osäkerhet kring kostnaden Delad entreprenad innebär en ökad risk för att projektet överskrider budget jämfört med de andra entreprenadformerna.
 • Tidsåtgång: Med generalentreprenad har du två avtal jämfört med totalentreprenad som endast har ett avtal.

Ta hänsyn till budget, kompetens och tidsåtgång

Innan du väljer entreprenadform är det viktigt att du tar hänsyn till förutsättningarna för projektet. Har du en mindre budget kan det vara smart med delad entreprenad eftersom du inte betalar för projektledning och samordning. Om du saknar tiden eller kompetensen som krävs för att driva ett projekt kan det dock vara smartare att välja totalentreprenad eller generalentreprenad.

Vanliga frågor om entreprenadformer

Vad ska man tänka på när man avtalar entreprenad?

Ett klart och detaljerat kontrakt är väsentligt för att undvika missuppfattningar och potentiella tvister. Kontraktet bör innefatta information om hur ansvaret fördelas, tidsramar, betalningsvillkor och eventuella garantier.

Vad händer om jag vill göra ändringar?

Om ytterligare arbete eller ändringar uppstår under projektets gång, krävs det att du upprättar ett separat avtal som behandlar dessa. Ett särskilt avtalsdokument kan användas för detta ändamål och kommer att komplettera det ursprungliga avtalet.

Vilken är den billigaste entreprenadformen?

Delad entreprenad är den billigaste entreprenadformen. Detta beror på att du undviker kostnader för samordning och projektledning samt har möjlighet att förhandla om priser med fler underleverantörer. Du bör dock tänka på att din tid också är värd pengar. Om du saknar kompetens som krävs för driva ett byggprojekt kan det vara mer ekonomiskt att fokusera på att tjäna pengar via ditt vanliga yrke.

Erbjuder alla hustillverkare totalentreprenad?

Nästan alla hustillverkare erbjuder inflyttningsklara hus, men vad detta begrepp innebär kan variera kraftigt. Skillnader i ansvar, försäkring och ingående kostnader är några exempel på de variationer som kan förekomma. Läs mer på respektive hustillverkares hemsida för att se vad de erbjuder.

Sammanfattning

Valet av entreprenadform påverkar hur arbetet utförs och ansvarsfördelningen. De vanligaste formerna är totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad. I totalentreprenad sköter hustillverkaren allt, inklusive samordning. Generalentreprenad innebär två avtal, ett med hustillverkaren och ett med en entreprenör. Med delad entreprenad agerar du som projektledare och ansluter entreprenörer. Ditt val bör baseras på din budget, kompetensnivå och projektets tidsram. Genom tydliga och detaljerade kontrakt minskas risken för missförstånd och tvister.

Nästa artikel