Bygga hus - Gör en plan

Ett triangelformat hus i en idylisk skogsmiljö med en brasa utanför

Av Axel Kangas Publicerad

Att bygga hus innebär en av livets största investeringar. Genom att tidigt upprätta en budget kan du fatta välgrundade beslut och undvika oförutsedda utgifter längs vägen. Budgeten bör innehålla alla kostnader som kan uppstå, från markköp till byggmaterial och arbetskraft.

Sammanfattning

 • Uppskatta dina ekonomiska ramar
 • Definiera dina behov
 • Gör en budget
 • Håll budgeten uppdaterad

Uppskatta dina ekonomiska ramar

Miniatyrmodell av ett hus står på en svart miniräknare

Starta med att granska dina finansiella förutsättningar för projektet. Hur mycket kan du lägga in som kontantinsats? Vilka inkomster har hushållet? Hur mycket får du låna med hänsyn till räntor och låneupplägg?

När du vet ungefär hur mycket du får låna bör du göra en kalkyl på hur mycket du har kvar att leva på efter dina utgifter, inklusive ditt nya bostadslån.

Summera alla fasta kostnader för hushållet, inklusive hyra, livsmedel, elräkning, avbetalningar, räntekostnader, försäkringar och liknande. Därefter drar du bort denna totala kostnad från hushållets inkomst efter skatt. Detta ger dig en uppfattning om det överskott som återstår efter att de fasta utgifterna är täckta.

Det är av yttersta vikt att ha koll på dina ekonomiska förutsättningar för att garantera att ditt byggprojekt är ekonomiskt bärkraftigt. Genom att ha bra koll på din ekonomi kan du fatta bättre beslut och minska risken för finansiell stress kopplad till projektet.

Definiera dina behov

Ett rött trähus på en ö i en vacker skärgårdsmiljö

När du börjar planera ditt husbygge är det viktigt att definiera dina behov och prioriteringar. Ta hänsyn till faktorer såsom husets storlek och ändamål, platsen för din tomt och övriga önskemål du har.

Genom att reflektera kring dessa punkter kan du fatta bättre beslut:

Husets storlek och ändamål: Fundera över hur stort hus du behöver och hur du planerar att använda det. Är det ett hem för en stor familj, eller är det avsett för ett mindre hushåll?

Tomtens läge: Undersök noggrant tomtens läge, inklusive dess topografi och eventuella landskapsmässiga utmaningar. Placeringen av ditt hus kan påverkas av flera aspekter såsom markförhållanden, utsikten samt eventuella byggrestriktioner.

Övriga önskemål: Gör en lista över alla dina önskemål och idéer för projektet. Det kan inkludera speciella funktioner, inredningsdetaljer eller energieffektiva lösningar som solpaneler.

Värdera prioriteringarna

Efter att ha identifierat dina prioriteringar, utvärdera vilka faktorer som är mest avgörande för dig. Är det platsen, husets storlek eller övriga önskemål? Detta kommer att vägleda dig i ditt beslutsfattande.

Listan över prioriteringar hjälper dig sedan avgöra vilka aspekter som måste ingå från början och vilka som kan ordnas senare. Detta kan vara särskilt användbart om du har en begränsad budget.

Gör en budget

Budgeten för ett husbygge kan delas in i tre kostnadsposter:
 • Byggkostnader
 • Tomt och markarbeten
 • Övriga kostnader

Kostnader för tomt och infrastruktur

För att kunna börja bygga måste du ha en byggklar tomt. Priset för en tomt kan variera beroende på tomtens läge och förutsättningar för byggande. Det är viktigt att ta hänsyn till kostnaden för att iordningställa tomten innan du genomför ett köp. En billig tomt med dåliga förutsättningar kan resultera i en högre totalkostnad jämfört med en dyrare med goda förutsättningar.

Pantbrev och lagfartsavgift

Kostnaden för pantbrev är 2% av pantbrevets belopp och fungerar som bankens säkerhet för de pengar du lånar för husköpet. Om du inte kan betala tillbaka ditt lån kan banken begära att du säljer huset för att återhämta sina pengar. Lagfartsavgiften är 1,5% av köpeskillingen. Lagfarten är ett certifikat som bevisar att du äger fastigheten.

Markberedning och grundläggningsarbete

Vissa tomter är omedelbart byggbara, medan andra kräver mer omfattande markarbete som schaktning, sprängning eller pålning för att göra tomten byggbar. Du bör även ta hänsyn till kostnader för att iordningställa tomten efter att markarbetet färdigställts.

Ibland är det nödvändigt att genomföra en markundersökning för att få en bild av tomtens markförhållanden. Via kartverktyget i Devolv kan du se en översiktsbild av markförhållanden för tomter i hela Sverige.

Infrastruktur och anslutningskostnader

Anslutningar för el, vatten, avlopp och fiber är avgörande för att du ska kunna bo i ditt nya hus. För vissa tomter är dessa anslutningar redan förberedda vid tomtgränsen, vilket innebär att du bara behöver finansiera ledningsdragningen från anslutningspunkten till huset.

När du förvärvar mark från en privat säljare kan du även behöva betala en gatuavgift till kommunen. Denna avgift brukar vanligtvis ligga inom intervallet 30 000 till 50 000 kronor.

Byggkostnader

Två byggnadsarbetare som står vid ett sågbord

Material och arbete utgör oftast den största kostnaden när man bygger nytt. Valet av entreprenadform bestämmer hur huset ska byggas och har en inverkan på priset.

 • Med totalentreprenad tecknar du avtal med en hustillverkare som tar hand om all samordning som krävs för att bygga ditt hus.
 • Med en generalentreprenad ingår du avtal med husleverantören för materialleveransen och med en generalentreprenör för byggnadsarbetet på plats.
 • Delad entreprenad innebär att du som kund axlar rollen som projektledare och själv tecknar avtal med de entreprenörer som ska stå för utförandet i projektet.

Oavsett upplägg bör du inkludera följande kostnader:

 • Materialkostnader för stomme, tak, fasad, fönster, dörrar, innerväggar, innerdörrar, foder, golv och tak.
 • VVS-installationer
 • Köksinredning
 • Badrumsinredning
 • Tapet och målarfärg.
 • Hyra av maskiner, byggnadsställningar eller skyliftar.
 • Arbetskostnader
 • Containerhyra och eventuella deponiavgifter
 • Färdigställandeförsäkring

Kostnader för bygglov och försäkringar

Slutligen behöver du ta hänsyn till kostnad för bygglov, bygghandlingar och försäkringar.

Bygglovsavgift

Bygglovsavgiften varierar beroende på storleken på byggnaden och skiftar även mellan olika kommuner. I vissa fall tar kommunen ut extra avgifter om bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser. Därför är det nödvändigt att undersöka de specifika reglerna i din kommun.

Om du planerar att bygga ett arkitektritat hus, bör du även budgetera för kostnaden för att arkitekten ska skapa bygglovsritningar.

Ersättning till kontrollansvarig

För alla byggprojekt som kräver bygglov måste en kontrollansvarig utses. Den kontrollansvariges ansvar är att bistå byggherren och se till att alla kontroller genomförs i enlighet med de regler som finns. Kostnaden för en kontrollansvarig varierar beroende på husets storlek och komplexitet, samt på byggherrens och andra hantverkares kompetens.

Försäkringar

Det är viktigt att försäkra ditt hus redan innan själva husbygget påbörjas. Det finns olika försäkringar som skyddar mot olika typer av fel och problem som kan uppstå under byggnationen. Vissa försäkringar tecknas direkt av dig som husägare, medan andra tecknas av din entreprenör.

Följande försäkringar är obligatoriska:
 • Byggfelsförsäkring (tecknas av dig som husägare)
 • Allriskförsäkring samt ansvarsförsäkring (oftast tecknade av entreprenören som utför arbetet)
 • Färdigställandeförsäkring (skyddar dig om en leverantör eller entreprenör går i konkurs och inte kan fullfölja sitt åtagande, och den tecknas vanligen av entreprenören).

Tips för att bygga billigt

En modern svart trävilla vid en äng i månskenet
 1. Undvik specialanpassningar:
  Var villig att göra kompromisser för att undvika höga kostnader för anpassningar av husets struktur. De nyckelfärdiga hus som finns på marknaden är redan väl genomtänkta för att tillgodose god funktion och estetik.
 2. Begär flera offerter:
  Ta in och jämför offerter mellan olika hustillverkare och olika entreprenörer innan du gör ditt val. Se till att offerterna är likvärdiga så att du kan göra en relevant jämförelse. Dubbelkolla även att offerterna är heltäckande för det arbete som ska göras, och att det inte tillkommer dolda kostnader i efterhand.
 3. Håll dig till standardiserade tillval:
  Genom att välja standardiserade tillval kan du hålla kostnaderna nere. Dessa standardalternativ är oftast mer ekonomiska och är väl anpassade för projektet.
 4. Utför delar av arbetet själv:
  Arbetskostnaden innebär en betydande del av kostnaden för husbygget. Därför kan du spara pengar genom att utföra vissa delar av arbetet själv. Det är dock viktigt att ta hänsyn till kompetensen och tiden som krävs för att göra det.
 5. Bygg rätt hustyp:
  Markarbetet utgör ofta en betydande del av byggkostnaderna. Om du behöver ett rymligt hem kan det vara fördelaktigt att överväga en husmodell med 1,5 eller 2 våningar. Genom att bygga på höjden minskas ytan som huset upptar och därmed kostnaden för markarbetet.

Uppdatera budgeten

Genom att uppdatera budgeten under byggprocessen gång kan du hålla koll på oväntade utgifter och undvika att budgeten överskrids. Byggprojekt kan vara komplicerade, och det kan dyka upp situationer som kräver budgetjusteringar, såsom ändringar i material- eller arbetskostnader. Att hålla budgeten uppdaterad ger dig kontroll över projektets ekonomi och gör det möjligt att hantera oförutsedda situationer i tid .

Vanliga frågor om planering av husbygge

Vad kostar det att bygga hus?

Statistik från Byggstart.se visar att genomsnittspriset per kvadratmeter för nybyggda hus med vanlig standard och storlek är ungefär 22,500 kr.

Hur lång tid tar det att bygga hus?

Tiden det tar att bygga ett hus varierar beroende på byggmetod. Bygger du ett prefabhus tar det vanligtvis 3-6 månader tills du kan flytta in i ditt nya hus från dess att bygglovet godkänts. Ett platsbyggt hus som byggs av snickare brukar ta minst 1300 timmar att bygga. Om du istället väljer att bygga huset själv bör du räkna med att det tar minst 2000 timmar.

Hur fungerar ett byggnadslån?

Med ett byggnadslån tillhandahålls inte hela lånebeloppet på en gång. Istället får du tillgång till krediten successivt när du betalar fakturor för byggprojektet. Detta liknar hur en checkkredit eller kontokredit fungerar. När bygget är slutfört omvandlar banken byggnadslånet till ett vanligt bolån.

Sammanfattning

Att bygga ett hus är en av de största investeringar vi gör i livet. En noggrant utformad budget hjälper dig att ta välgrundade beslut och undvika oväntade kostnader längs vägen. Budgeten bör omfatta allt från markköp till byggmaterial och arbetskraft.

Tänk på dina prioriteringar gällande husets storlek och ändamål, platsen för din tomt samt övriga önskemål. Kostnaderna för husbygget kan delas in i tre kostnadsposter: byggkostnader, tomt och markarbeten och övriga kostnader. Slutligen, kom ihåg att uppdatera budgeten regelbundet för att hålla koll på oväntade utgifter och undvika att budgeten överskrids.

Nästa artikel