Bygga hus - Hitta en tomt

Övergripande flygbild över ett bostadsområde och utritade tomtgränser

Av Axel Kangas Publicerad

Att hitta rätt tomt för ditt kommande husbygge kräver noggrannhet och planering. Genom att arbeta strukturerat kan du lättare hitta en tomt och undvika vanliga misstag

Sammanfattning

  • Specificera dina behov gällande tomtens förutsättningar och läge.
  • Använd flera olika metoder för att hitta en tomt.
  • Kontrollera tomtens förutsättningar för att undvika oväntade problem.

Definiera dina behov

Storleken

Titta på storleken på ditt framtida hus - ju större hus, desto större tomt kommer du att behöva. Du bör också överväga om du vill ha extra utrymme för en trädgård, ett garage eller kanske till och med en pool. Om du har små barn eller husdjur, kan en större tomt med gott om utomhusutrymme vara idealisk.

Läget

Reflektera kring din livsstil och dina vardagliga behov, trivs med stadens puls eller föredrar du naturens lugn? Ta hänsyn till kollektivtrafik samt eventuell närhet till skolor och andra viktiga bekvämligheter som kan passa din livsstil.

Budget

Hur mycket är du villig att spendera på tomten? Tomter nära städer tenderar att vara dyrare jämfört med de som ligger på landsbygden. Om du har en stram budget, kanske du behöver kompromissa mellan plats och storlek.

Sök tomter

Ett vitt hus med svart tak brevid en röd lada i skymningen

Till skillnad mot befintliga bostäder är utbudet av tomtannonser mycket mer uppdelat. Därför bör du använda dig av flera metoder för att hitta en tomt att bygga på.

Mäklarplattformar

Det finns flertalet mäklarplattformar som listar tomter till salu. Nedan visas några:

Kommuner

Många kommuner i Sverige tillhandahåller tomter för att locka fler medborgare. Via kommunens webbplats kan du ta reda på om kommunen har tomter till salu, eller har en etablerad tomtkö.

Hustillverkare

Flera hustillverkare erbjuder kompletta paket där man kan köpa både hus och tomt. Här är ett urval av tomter till försäljning från Älvsbyhus:

Tomtkarta

Du kan även använda dig av en tomtkarta för att hitta obearbetade fastigheter. Utbudet av tillgängliga fastigheter är oerhört mycket mindre än den totala mängden fastigheter. I samband med att städer växer förändras ofta planbestämmelserna för att möjliggöra fler fastigheter avsedda för bostadsändamål. Kontakta markägare för att utreda möjligheterna till försäljning av eller avstyckning av en fastighet.

Interaktiv karta med tomtgränser och en utridad avstyckningslott. På avstyckningslotten finns även en 3d-modell av ett hus.

Med hjälp av Devolvs kartverktyg kan du kostnadsfritt söka efter fastigheter och se förutsättningarna för att stycka av en tomt.

Kontrollera tomtens förutsättningar

När du har hittat en tomt att bygga på behöver du kontrollera tomtens förutsättningar för att undvika oväntade problem.

Markförhållanden

Utvärdera markens kvalitet och stabilitet. Vissa marktyper kan vara problematiska för konstruktion, medan andra kan kräva ytterligare arbete och kostnader för att förbereda för byggnation.

I Devolvs kartverktyg kan du få en bild av markförhållanden på tomter. Datan innefattar jordarter, fastmark och jorddjup.

Interaktiv karta som skildrar vilka jordartstyper som finns på en tomten. I kartan syns en avstyckningslott som är belägen på urberg.

Topografi

Se över tomtens terräng. Backig, sluttande eller ojämn terräng kan påverka byggkostnaderna och vilken typ av hus du kan bygga.

Planbestämmelser

Undersök eventuella planbestämmelser som kan påverka hur du får bygga på tomten.

Ledningar

Kontrollera tillgängligheten av vatten, avlopp, el och internet.

Kostnader

Var noga med att räkna med alla extra kostnader som kan uppstå, inklusive avgifter för att ansluta el och vatten, kostnader för bygglov samt gatubyggnadskostnad. Du hittar oftast information om dessa kostnader via kommunens webbplats.

Det kan även vara en bra idé att konsultera experter när du kontrollerar tomtens förutsättningar. Genom att köpa ett nyckelfärdigt kan hus får du stöd genom hela ditt byggprojekt. Via Devolv kan du kontakta säljare från flera hustillverkare för att få råd kring ditt projekt.

Frågor om att hitta tomt

Hur stor del av tomten får bebyggas?

Detaljplanen reglerar hur stor del av tomten som får bebyggas. Kontrollera detaljplanen för att se vad som gäller för din tomt.

Vad innebär avstyckning av tomt?

Avstyckning av en tomt innebär att en del av marken separeras från en befintlig fastighet. Denna avskilda del (styckningslotten) blir sedan en helt ny fastighet med en unik fastighetsbeteckning. Detta utförs av Lantmäteriet genom en process som kallas lantmäteriförrättning.

Vart hittar jag detaljplaner?

De flesta kommuner i Sverige har detaljplaner tillgängliga på sina webbplatser. Besök kommunens webbplats och leta efter en avdelning som rör stadsplanering, byggnation eller detaljplaner.

Sammanfattning

Innan du börjar leta efter en tomt bör du definiera dina behov gällande tomtens storlek och läge samt hur mycket du är villig att spendera på att köpa marken. Använd sedan flera olika metoder för att söka efter tomter. Mäklarplattformar, kommunala tomtköer samt hustillverkare listar ett brett utbud av lediga tomter. Du kan även kontakta markägare direkt för att se om det är möjligt att köpa eller stycka av en obebyggd tomt.

När du har hittat en tomt bör du undersöka dess förutsättningar för att undvika oförutsedda problem. Utvärdera markens kvalitet och stabilitet, överväg tomtens topografi och eventuella planbestämmelser som kan påverka ditt husbygge. Kolla om tomten har tillgång till vatten, avlopp, el och internet. Notera sedan alla extra kostnader, inklusive anslutningsavgifter och bygglovskostnader. Du kan ofta hitta denna information på kommunens webbplats.

Nästa artikel