Guide kartverktyget

I den här artikeln går vi igenom några av funktionerna i kartverktyget.

Lägg till och flytta 3D-modeller

 1. Öppna husmenyn längst ned i mitten av skärmen.
 2. Välj den byggnad du vill se och tryck på knappen Lägg till modell
 3. Tryck på modellen och dra sedan för att flytta den.
 4. Tryck på modellen och dra cirkeln i sidled för att rotera modellen.

Ändra vinkel och zoomnivå

Ändra vinkel: Håll inne högerklick med musen/musplattan och flytta sedan musen för att ändra riktning. Du kan även växla vinkel genom att trycka på knappen 2D/3D i den högra menyn.

Ändra zoomnivå: För att ändra zoomnivå, flytta två fingrar framåt/bakåt på musplattan eller snurra på mushjulet.

Visa markförhållanden

 1. Klicka på knappen Byt kartlager i det övre högra hörnet.
 2. Välj meny-alternativet markförhållanden.

Du kan välja mellan att visa jordarter och bergarter. Använd menyn i det övre vänstra hörnet för att skifta mellan alternativen.

Gör mätningar

 1. Klicka på meny-ikonen i den högra menyn:
 2. Klicka på ikonen med en linjal och välj sedan mellan att mäta längd eller area.
 3. Klicka sedan på de punkter som du vill mäta och dubbelklicka för att verkställa.

Ställ in skuggor

 1. Klicka på följande meny-ikonen i den högra menyn:
 2. Klicka på ikonen med en sol.
 3. Ställ sedan in datum och justera klockslag i menyn.

Fick du svar på din fråga?

Kontakta oss