Sök med beteckning

Fyll i en beteckning t.e.x Ersmark 79:106

Vanliga frågor

Vad är en fastighetsbeteckning?

En fastighetsbeteckning är den unika beteckning som varje fastighet blir tilldelad av Lantmäteriet. Fastighetsbeteckningen består av ett områdesnamn, traktnamn och ett blocknummer, ibland följt av ett kolon och ett enhetsnummer.

Hur hittar jag fastighetsbeteckningen?

Du kan enkelt hitta beteckningen för en fastighet via lantmäteriets karta. Läs mer på lantmateriet.se

Vilka fastigheter omfattas i databasen?

Databasen omfattar i nuläget cirka 40 000 fastigheter i Skellefteå. Detta innebär att vissa fastigheter utanför tätbebyggelse inte inkluderas. Under året kommer Devolv att lanseras nationellt.