Sök tomt

Fyll i adress eller fastighetsbeteckning

Det här kan du göra

Överblick av en tomt och dess fastighetsgränser

Tomtgränser

Se vart tomgränserna går till din grannes fastighet.

Grafik som visar avståndsmätning mellan en 3d-modell av ett garage och en tomtgräns

Mätningar

Gör area och avståndsmätningar för tomten direkt i kartan.

Grafik som visar en tomt och dess närliggande markförhållanden

Markförhållanden

Få en bild av tomtens förutsättningar. Se data om jordarter och bergarter från SGU.

3D-modell av ett rött hus utplacerad i ett kartverktyg

3D-modeller

Lägg till 3D-modeller av byggnader och andra objekt direkt på tomten.

Vanliga frågor

Vilken mark är bäst att bygga på

Morän, berg och lerjord är vanligtvis lämpliga för byggnation. Marken har god bärighet, men det kan finnas risk för tjälskador och närvaro av stora stenblock. Markområden med berg har bäst bärighet, men det kan krävas omfattande sprängningar för att bygga på dem. Sprängd mark kan ibland bilda håligheter där vatten samlas.

Vad kostar en markundersökning?

Kostnaden för en geoteknisk markundersökning varierar beroende på den valda metoden. För en omfattande undersökning inklusive analys av parametrar och rekommendationer för grundläggning kan priset ligga mellan 20 000 och 30 000 kronor.

Vilka jordtyper är sämst att bygga hus på?

Det rekommenderas att undvika att bygga på lera och silt. Silt är problematiskt eftersom det har en tendens att sprida sig när man gräver i det, medan lera innehåller höga vattenhalter som kan leda till sättningar efter att huset har byggts.

Hur lång tid tar en geoteknisk undersökning?

Vanligtvis tar analysen inte mer än några arbetsdagar, men på grund av företagens parallella projekt kan det uppstå viss väntetid. Räkna med att det tar minst en månad från beställning.