Licenser

Följande är licenserna till biblioteken vi använder:

Licenser för bibliotek som Devolv använder visas nedan

# FÖR MJUKVARA SOM ANVÄNDS I DEVOLV TILLSKRIVER DET FÖLJANDE ALL TREDJEPARTSMJUKVARA SOM KAN FINNAS I DELAR AV PRODUKTEN DEVOLV.


Följande mjukvara kan ingå i denna produkt: AspNetCore.SassCompiler

koenvzeijl — MIT licens

En kopia av källkoden samt licens kan hittas på: https://github.com/koenvzeijl/AspNetCore.SassCompiler

Följande mjukvara kan ingå i denna produkt: Blazored.SessionStorage

Blazored — MIT licens

En kopia av källkoden samt licens kan hittas på: https://github.com/Blazored/SessionStorage

Följande mjukvara kan ingå i denna produkt: BlazorIntersectionObserver

ljbc94 — MIT licens

En kopia av källkoden samt licens kan hittas på: https://github.com/ljbc1994/BlazorIntersectionObserver

Följande mjukvara kan ingå i denna produkt: ASP.NET Core

dotnet — MIT licens

En kopia av källkoden samt licens kan hittas på: https://github.com/dotnet/aspnetcore