Integritetspolicy

Gäller från 2 januari 2023

Denna policy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på Quadrata AB ("Devolv", "vi", "oss", "våran"). Genom att läsa igenom policyn kan du få en tydligare bild över behandlingen av personuppgifter samt dina rättigheter. Policyn gäller användningen av alla Devolv-tjänster. Policyn omfattar inte Devolvs Användarvillkor. Dessa finner du på sidan användarvillkor. I användarvillkoren beskrivs det juridiska avtalet som ingås mellan dig och Devolv för att kunna använda tjänsten.

Rättslig grund

För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter krävs att vi har en så kallad rättslig grund. Devolv behandlar huvudsakligen dina personuppgifter på följande grunder:

Samtycke: Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss tillåtelse (d.v.s. samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål.

Utförande av avtal: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, inklusive tillhandahållande av våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.

Rättslig förpliktelse: Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.

Intresseavvägning: Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, såsom situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet.

Personuppgifter som vi samlar in

Användardata

För att du ska kunna använda tjänsten behöver vi samla in vissa personuppgifter. Den typ av uppgifter som samlas in beror på vilka devolv-tjänster som du använder. Detta kan inkludera följande uppgifter:

 • för och efternamn
 • lösenord
 • e-postadress
 • personnummer
 • adress

När du med hjälp av BankID registrerar ett konto på Devolv skapas ett användar-id som kopplas till ditt personnummer. Genom detta kan vi koppla ditt konto till den/de fastigheter du äger. På så sätt kan du skapa en profil för din fastighet eller gör egna modeller av den. Med hjälp av denna information förhindrar vi utomstående från att skapa en profil för din/dina fastigheter samtidigt som vi bibehåller en hög säkerhet. Personnumret är inte synligt för någon användare, utan används endast för att koppla ditt konto till din/dina fastigheter.

När du skapar ditt konto registreras även ditt för och efternamn. När du interagerar med andra användare på plattformen syns ditt förnamn i konversationen. Genom att ha krav på identifiering kan vi minska risken för bedrägerier.

Användningsdata

När du använder tjänsten samlas vissa personuppgifter in. Detta omfattar bland annat uppgifterna angivna nedan:

 • sökhistorik
 • sparade fastigheter
 • sparade projekt
 • sparade modeller
 • sparade byggnader
 • profiler för dina fastigheter
 • innehåll du lägger upp tjänsten t.e.x. bilder, profilbilder, text och andra typer av innehåll.
 • interaktioner med andra användare
 • kontoinställningar

Teknisk data

När du använder tjänsten kan tekniska uppgifter samalas in. Detta omfattar uppgifter nedan:

 • webbläsare
 • ip-adress
 • operativsystem
 • enhetstyp
 • skärmupplösning

Övrig data

Väljer du att kommunicera med oss i supportärenden sparar vi din kontaktinformation. Detta för att kunna kontakta dig med svar kring dina frågor. Denna information lagras med stöd av en särskild intresseavvägning som innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Berättigat intresse innebär att det görs en intresseavvägning mellan nyttan av behandlingen och skyddet av din integritet.

Cookies

Devolv använder cookies för att kunna leverera en bättre användarupplevelse. Du kan läsa mer om dessa i vår cookiepolicy.

Vilka kan vi dela din information med?

Devolv kan komma att dela vissa uppgifter med partners och teknikleverantörer. Devolv ansvarar fortfarande för dina uppgifter om vi lämnar de till tredjepart och vi ställer krav på att dessa ska följa våra regler för databehandling. De förbinder sig också att skydda de uppgifter de har för vår räkning och att behålla den under den period vi anger.

De kategorier av tredje parter som vi kan komma att dela personlig information med är följande:

 • Molnlagringstjänster
 • Leverantörer av webbhotell
 • Kommunikationsverktyg
 • Affiliate-marknadsföringsprogram

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter olika länge beroende på uppgiftens typ. Vid lagring av uppgifter utgår vi från att lagra uppgifterna så länge som vi behandlar de för syftena beskrivna i denna policy.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade.

För mer information om dina rättigheter se integritetsskyddsmyndigheten imy.se

Ändringar av policyn

Vi kan komma att uppdatera policyn när detta krävs. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kan vi meddela dig antigen genom att tydligt lägga upp ett meddelande om sådanda ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa denna policy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar din data.

Personuppgiftsansvarig

Quadrata AB (559367-4665) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas under varumärket Devolv.

Om du har frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta oss genom e-post på [email protected]

Aurorum 8B, 977 75 Luleå