Hur skapar jag en modell

Skapa modell av egen fastighet

  1. Gå till Min fastighet
  2. Navigera till den berörda fastigheten och tryck på knappen gör modell

Skapa modell av fastighet från sökmotorn

  1. Gå till kartvyn för den berörda fastigheten
  2. Navigera längst ner till sidan
  3. Tryck på knappen spara som projekt

Vad händer sen?

Efter att du skapat en modell sparas dina ändringar automatiskt.

Was your question not answered? Contact Us.

We will respond as quickly as possible