Min fastighet visas inte

Om du inte kan se din fastighet kan det bero på följande skäl

  • Din fastighet ligger utanför Skellefteå
  • Din fastighet är inte en småhusfastighet
  • Du är inte folkbokförd på den ägda fastigheten

Om det ovanstående inte gäller dig vänligen kontakta support

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Vi svarar så snabbt som möjligt