Användarvillkor

Gäller från 2 januari 2023

Du bör noggrant läsa igenom dessa användarvillkor (“villkoren, villkoren”) då dessa reglerar åtkomsten för alla Devolvs (“Devolv”) tjänster (“tjänsten”) för dig som användare (“du”). Användning av tjänsten kan vara föremål för ytterligare villkor som framställs av Devolv och härmed införlivas dessa villkor med denna hänvisning. Dessa villkor (“villkoren) gäller för alla tjänster som Devolv (Quadrata AB org.nr 559367-4665) ("Devolv" “bolaget”, “vi”, “vår”, “oss”) tillhandahåller våra användare (“du”).

Användning av tjänsten

Åtkomst

Med reservation för din efterlevnad av dessa villkor (Inklusive andra tillämpliga villkor) beviljar vi dig ett begränsat, icke-exklusivt, upphävbart tillstånd att använda tjänsten och dess innehåll för personligt och icke-kommersiellt bruk. Åtkomsten för tjänsten gäller tills den sägs upp av Devolv eller dig. Genom detta avtal samtycker du till att inte återdistribuera eller överlåta tjänsten eller dess innehåll.

Ownership

Innehållet i tjänsten tillhör Devolv eller Devolvs licensgivare. Alla varumärken, logotyper, och andra av Devolv-märkets kännetecken tillhör Devolv eller dess licensgivare. Du beviljas inte rätten att använda dessa kännetecken för vare sig kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Innehåll och immateriella rättigheter

Registreringsinformation

Genom att använda tjänsten intygar du att alla registreringsinformation som du skickar är korrekt samt att du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera registreringsinformationen vid behov. Du intygar även att du är 16 år eller äldre. Om du tillhandahåller falsk information förbehåller vi rätten att stänga av ditt konto.

Användarinnehåll

Användare av tjänsten kan publicera eller på annat sätt bidra med innehåll till tjänsten (“användarinnehåll”). Detta omfattar all information, material och allt innehåll som skapas, distribueras och publiceras på tjänsten.

Du ansvar för det användarinnehåll som du publicerar och garanterar att du innehar rättigheterna till användningen av innehållet.

Bolaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med bolagets gällande integritetspolicy.Devolv förbehåller sig rätten att ta bort eller begränsa åtkomst till användarinnehåll utan särskild anledning.

Riktlinjer för användare

Du får inte göra något av följande vid användning av tjänsten, dess material eller innehåll:

 • Bakåtkompilera tjänsten
 • Överföra kopior av cachelagrat innehåll från en enhet till en annan “insamling” eller “skrapping” manuellt eller automatisk för att visa, komma åt eller samla in information
 • Sälja ett användarkonto
 • Kringgå teknik som används av Devolv eller dess licensgivare eller tredje part
 • Du får inte missbruka tjänsten
 • Du får inte komma åt tjänsten genom en annan metod eller gränssnitt än som bolaget tillhandahåller
 • Du får inte störa tjänsten
 • Övervaka tjänstens funktionaliet eller prestanda i syfte att utveckla en konkurrerande produkt
 • Du får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av bolaget
 • Ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter
 • Bädda in sidan i andra webbsidor utan Devolvs tillåtelse
 • Publicera en profil för en fastighet som du ej står som ägare för

Du får heller inte lägga upp användarinnehåll som är eller innehåller material som:

 • Främjar brottsliga handlingar
 • Innehåller personuppgifter från tredje part utan dess medgivande
 • Avslöjar konfidentiell eller äganderättsskyddad information från tredje part
 • Innehåller skadligt innehåll som skadlig programvara, trojanska hästar, virus, eller som på annat sätt stör åtkomsten till tjänsten
 • Imiterar eller felaktigt representerar din association till tjänsten
 • Utgör överföring av oombedda massutskick, skräppost eller liknande
 • Bidrar till obehöriga kommersiella aktiviteter t.ex. reklam
 • Länkar till eller på annat sätt marknadsföra produkter eller tjänster utom i de fall då Devolv uttryckligen givit medgivande
 • Stör eller på något sätt avbryter tjänsten
 • Syftar till att skanna eller testa sårbarheter i tjänsten eller devolvs egna nätverk, datorsystem eller övriga säkerhetssystem.
 • Står i konflikt med användarvillkoren för tjänsten eller andra villkor som gäller för din användning av tjänsten
 • Har tagits bort från tjänsten p.g.a brott mot våra villkor
 • Har för syfte att hota eller trakassera
 • Missbruka meddelandefunktionen

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst stänga av användare som bryter mot Villkoren eller kan orsaka skada för bolaget eller tredjeman.

Ansvar

Bolaget garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till tjänsten. Bolaget kan inte ställas ansvarig för eventuella skador som direkt eller indirekt orsakats av användning av tjänsten eller dess innehåll.

Bolaget kan inte ställas till svars om tjänsten inte fungerar som förväntat eller om informationen inte är korrekt. Bolaget tar inte ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut som du tar baserat på tjänsten.

De fastighetsvärderingar som tillhandahålls i tjänsten är baserade på områdespriser. Devolv tar inget ansvar för att värderingarna överensstämmer med en fastighets faktiska marknadsvärde.

Tjänsten baseras delvis på material som inhämtas från myndigheter, användare, och internet. Devolv tar inget ansvar för eventuella felaktiga uppgifter.

Med förbehåll för gällande lag samtycker du till att din enda och exklusiva gottgörelse för eventuella problem eller missnöjen med tjänsten är att sluta använda tjänsten.

Ändring av villkoren

Devolv ska med rimligt varsel underrätta dig vid ändring av villkoren. Om du ej godkänner de ändrade villkoren ska du sluta använda tjänsten.

Skadeersättning

Vid missbruk av tjänsten samtycker du till att ersätta Devolv för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Du samtycker vidare till att ersätta Devolv för den skada som uppstår med anledning av att du strider mot tjänstens användarvillkor.

Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Tvister som uppstår med i anledning av eller i samband med dessa villkor ska avgöras av allmän domstol.

Kontaktuppgifter

För frågor om avtalet och dess innehåll kan du kontakta oss med hjälp av (“Kontaktuppgifterna”) nedan.

E-postadress: [email protected]

Quadrata AB,

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista